Legeoppsigelser blir styresak

Når styret i Helse Stavanger samles for å vedta neste års budsjett15. desember, vil administrerende direktør Erik Tjemsland orienterestyret om situasjonen ved kirurgisk-ortopedisk klinikk.