- Lag sykehus for eldre her

Gamle Stavanger sykehus skal huse rehabiliteringsposter og bli «eldresykehus». Ny observasjonspost for utredning og undersøkelse skal avlaste akuttmottaket.