• Det er de to nærmeste blokkene som skal bygges først. Ghilardi Hellsten Arkitekter

Nå går startskuddet i Paradis

Det er nok ennå delte meninger i nabolaget om nye Paradis blir en velsignelse. Utbygger mener uansett at den kommende forvandling gir området et solid løft