• På Løkkeveien mellom Kannik og Eiganesveien skal det lages miljøgate Jon Ingemundsen

50 nye tiltak for tryggere trafikk i Stavanger

Bystyret i stavanger vedtar mandag kveld en trafikksikkerhetsplan for 2015-2018. Blant de 50 tiltakene er legging av fortau, bygging av gang— og sykkelveier og opparbeiding av miljøgater. Her kan du sjekke hva som skal skje i din bydel.