• Trafikken på Motorveien kan fremdeles til tider oppleves som bildet viser. Men statistikk og reisevaneundersøkelser viser at toppen nå kan være nådd. Jon Ingemundsen

Biltrafikken er endelig på vei ned

Etter en lang periode med stadig økning i biltrafikken på Nord-Jæren, synes det nå som om trafikktallene flater ut og går ned.