• Amfibieekspert Dag Dolmen ønsker flere frosketunneler velkommen. - Buttsnutefrosken er ikke truet, men vi har et ansvar for å bevare den i tettbebygde områder, mener forskeren. Cornelius Munkvik

Ber om flere frosketunneler

Amfibieekspert Dag Dolmen roser Statens vegvesen for frosketunnelen i Solasplitten. – Kontakten mellom mennesker og frosker er viktigere enn folk tror, mener forskeren.