• Ådne Håland i friområdeprosjektet i Stavanger kommune avbildet på Lundsneset på Hundvåg i 2010. Pål Christensen

Turvei til 11.731 kroner meteren

Stavanger har investert 193,8 millioner kroner i nye friområder. Det har gitt 16,5 kilometer turvei.