• Aft-20081208-1-B-18-75-2.jpg Kenneth Bjerga

Sevland ga klarsignal om 16 millioner ekstra

Ordfører Leif Johan Sevland (H) brukte sin sommerfullmakt til å gi Konserthuset grønt lys til å bruke 16 millioner ektrakroner.