• Dette ble løsningen for parkering under Tjemslandbutikken på torget på Bryne: En parkeringsgarasje med heiser som automatisk stablet 29 biler i egne båser. Nå er målet at utbyggere skal slippe å skaffe seg slik kreativ parkering på egen grunn. Geir Sveen

Denne byen trenger 2000 p-plasser

Kjør bilen inn i heisen, så forsvinner den opp, ned, til venstre eller høyre. Helt automatisk. Parkeringen er som hentet fra en James Bond film, men måtte til for å få bygge boliger i «Torjå» på Bryne.