• Sorenskriver Anne Marie Aarrestad mener situasjonen i Jæren tingrett er alvorlig. - På grunn av opphoping av gamle saker og ettervirkninger fra store straffesaker, kan saksbehandlingstiden bli enda lengre i 2015, sier sorenskriveren. Pål Christensen

Jæren tingrett har blitt en flaskehals

I 2014 førte lang saksbehandlingstid i Jæren tingrett for første gang i historien til straffreduksjon. — Situasjonen er alvorlig, mener sorenskriver Anne Marie Aarrestad.