• I denne hytta i Lauvåsvågen ble det skjult nesten 115 kilo hasj. Kristian Jacobsen

Reduserte straffer i den store hasjsaken

I Jæren tingrett ble en av de tiltalte i den store hasjsaken dømt til 4 år og 9 måneders fengsel. Etter ankebehandlingen i Gulating lagmannsrett er 40-åringen en fri mann.