Skjerpet straff for svart drift

Gulating lagmannsrett har skjerpet straffen for norskkineseren Kwok Tung Yiu (55), som er domfelt for svart restaurantdrift for 10,3 millioner kroner.