Retten avgjør granskningskrav

Styret i Madlamark borettslag fikk betalt tur til Bergen og Sverige før kontrakt til 72 millioner kroner ble inngått, går det fram av granskningskravet som onsdag ble overlevert tingretten.