• Masseturismen kan true både turopplevelsen og naturkvalitetene. Hvor mye trafikk tåler Preikestolen? Pål Christensen

Her kan det bli forbudt å raste

Rasteforbud og sluser kan bli innført på Preikestolen hvis det blir et problem med for mange ute på stupet samtidig. Det vurderes også andre tiltak for å styre den ustoppelige turiststrømmen.