• Er det greit at barn tolker på foreldremøter, hvis foreldrene ikke forstår norsk? Aasland, Jarle

Med tolk på foreldremøtet?

Er det greit at barn tolker på foreldremøter, hvis foreldrene ikke forstår norsk?