• Nye Paradis slik utbyggerne ROM Eiendom og K2 ser det for seg i et revidert utkast. De to høyblokkene er erstattet med lavere blokker med skråtak. Makshøyden er nå 12 etasjer. (Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter) Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Bystyret: Ja til Paradisutbygging

Med stort flertall gikk Stavanger bystyre mandag kveld inn for den omstridte planen.