Flere vil DNA-sjekkes

Flere personer som har vært avhørt av politiet, har bedt om å få bilene sine teknisk sjekket. De har også sagt seg villig til å avgi DNA-prøver.