Het debatt om blokker i Paradis

Det ble opphetet stemning da naboer til utbyggingsprosjektet i Paradis møttes til folkemøte i Godalen tirsdag kveld.

Publisert: Publisert:

Slik har arkitekt og nabo Ivar Heggheim illustrert framtidig utsikt fra Solheimveien på Storhaug.

  • Stein Halvor Jupskås
    Journalist
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Om lag 100 personer hadde møtt opp, og de av naboene som tok ordet var uten unntak svært kritiske til Rom Eiendoms planer. Planene omfatter blant annet to høyblokker, den høyeste på hele 16 etasjer, selv om gjeldende reguleringsplan i området bare tillater 5 etasjer.

Fra terrassen

Arkitekt Ivar Heggheim har laget egne illustrasjoner for hvordan høyblokkene ved Strømsbrua vil ta seg ut sett fra flere adresser, både på Våland og Storhaug.

Lederen i Storhaug bydelsutvalg, Geir Rolandsen (H), tok ordet og sa at han trodde prosjektet ville bli bedre enn det Heggheims illustrasjoner viser.

— Jeg tror ikke dette blir så galt som dere gir uttrykk for, sa Rolandsen.

Dette førte til et veritabelt munnhuggeri, da noen ville vite om Rolandsen hadde mer tro på Roms illustrasjon i fugleperspektiv.

Navnet forplikter!

— Det perspektivet er bare nyttig dersom man er fugl, sa Kåre Johnny Haugvaldstad

— Nei, den illustrasjonen ser gjerne litt for god ut. Sannheten ligger et sted imellom, måtte bydelsutvalgslederen innrømme etter å ha hørt taler etter taler rakke ned på prosjektet, byggehøydene og utnyttelsen.

Inge Tor Oliversen fra Paradisveien var en av mange med kritiske innlegg på folkemøtet. Foto: Jarle Aasland

— Jeg bor i Paradis. Foreløpig! Navnet forplikter, også dere som er politikere og myndigheter i byen vår. Dette prosjektet må stoppes, sa Inge Tor Oliversen.Elisabeth Olsen, også hun fra Storhaug-siden, var en av mange som mente at kampen mot høyblokkene ikke bare angår de nærmeste naboene, men hele byen.

Vernet område

— Trehusbyen omfatter begge sidene av Paradis. Trehusbyen er et fredet område, som ifølge planverket skal vernes og videreutvikles, sa Olsen, som mente prosjektet ved Strømsbrua harmonerte dårlig med dette.

Les også

For dyrt for Aker i Paradis

Fire politikere hadde tatt turen til folkemøtet. I tillegg til Rolandsen var det Christian Wedler (Frp), Marcela Molina (SV), Dag Mossige (Ap) og Bjarne Kvadsheim (Sp). Av dem var de to sistnevnte svært kritiske til planen som kommunalstyret for byutvikling har sendt ut på høring.

Fugleperspektiv. Slik ser en av Roms illustrasjoner ut. Men det finnes mange flere, som viser prosjektet fra ulike vinkler. Foto: Ghilardi + Hellsten Arkitekter

— Dette å stanses. Noe annet vil være en helligbrøde mot Stavanger by, sa Kvadsheim.- Jeg undres over at Rom Eiendom ikke vil gå foran og lage gode bomiljøer. Dette smaker mer av profittmaksimering, sa Marcela Molina.

Må bygge!

Les også

Himmel eller helvete i Paradis?

Wedler, som sitter i kommunalstyret, var langt mer positiv, selv om han understreket at saken nå er ute på høring, og at politikerne først skal ta stilling når alle uttalelsene er kommet inn.— Et eller annet sted i denne byen må det bygge boliger og næringsarealer. Da er det en god ide å bygge ved kollektivårene. Jeg synes ikke det ser så galt ut, dette, sa Wedler, som like fullt er en av 236 som har meldt seg på Facebook-gruppen Nei til høyblokker i Paradis.

Initiativtager Grete Clarke summerte opp møtet med å varsle en nabooffensiv fram mot behandlingen av planen. Blant annet vil beboerne sende en delegasjon til politikertorget for å få fram sitt syn.

Prosjektsjef Nicolay Schreuder i Rom Eiendom ønsker ikke å kommentere naboenes skisser.

- Riktig plass

— Det vi ønsker oss nå er en byutviklingsdebatt, ikke en debatt om hvilken utsikt folk har fra terrassen sin. Stavanger må også få anledning til å utvikle seg. All vekst kan ikke skje på Forus, i Sandnes eller lenger sør. Olje eller ikke olje, regionen kommer til å vokse uansett. Vår oppfatning er at få steder i Stavanger er like godt egnet for utbygging som dette gamle, nedlagte godsområdet, sier Schreuder til Aftenbladet.

— Fremfor alt mener vi at prosjektet passer perfekt til kommunens overordnede mål, null vekst i biltrafikken. Folk må endre reisevaner. Det kan de gjøre hvis de bor eller arbeider i Paradis, sier Schreuder.

Prosjektsjef Nicolay Schreuder i Rom Eiendom (bakerst) hadde ikke mange tilhengere i auditoriet på Godalen vg skole. Foto: Jarle Aasland

— Må dere bygge så høyt?- Er 16 etasjer så høyt? Det finnes alt bygninger i Stavanger som er høyere enn det. Siloene er for eksempel opp mot 20 etasjer høye.. Problemet med å bygge lavere er at det da vil bli enda mer massivt. Skulle vi for eksempel "smøre" hele bygningsmassen jevnt utover i 5-6 etasjer, ville det bli et monotont og lite spenstig uttrykk, sier Schreuder.

Han minner om at byen og innbyggerne vil få igjen langt mer enn boliger og arbeidsplasser.

— Vi kommer blant annet til å etablere en parkpromenade på 15 mål langs Hillevågsvatnet. I tillegg kommer 30 mål ny park på Esso-tomta, som vi tar ansvar for å utvikle. Totale rekkefølgetiltak for planen er anslått til om lag 180 millioner kroner, sier han.

Les også

Nye Paradis tar omsider form

Schreuder har forståelse for at naboer helst ønsker minst mulig utbygging i Paradis.— Vi ønsker dialog med naboene for å kunne kna prosjektet best mulig. Men vi kan ikke lage en blomsterpark ved byens beste kollektivakse. Vi har et samfunnsoppdrag for å utvikle denne eiendommen best mulig. Det er ikke slik at det er kapitalmakta som ruller fram for å ødelegge for folk, sier Schreuder.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Vasker du kjøkkenbenken før eller etter at du lager mat? Det har noe å si

  2. «Alle prestasjonene er hans egne, men vi har gjort det veldig lett for ham»

  3. Trump tar kraftig innpå Biden

  4. Stavanger-lege dømt for bedrageri og underslag

  5. 12 m² kvadratmeter uteplass per barn – på et tak. Normen er 50 m²

  6. Forbrukerrådet mistenker at Lyse driv prisjuks

  1. Stavanger