• - Vi må få til et system der alle elever, så vel såkalt skolesvake som skoleflinke, skal oppleve mestring på sitt nivå, leder for oppvekststyret i Stavanger John Peter Hernes (H) Fredrik Refvem

Her er Hernes sin oppskrift

Kurs om evnerike barn for alle skoleledere, utvikle digitale læremidler og kartlegging av barnehagebarn er blant tiltakene oppvekststyrets leder vil ta i bruk for at så vel de flinkeste som minst flinke skal ha en god skolegang.