Vassøybuen bestyrtet over politikerne

Politikerne vingler mellom bru og tunnel, og dermed kan det bli fortsatt ferje isteden.