Rogaland blir snytt for 200 millioner

Stavanger Universitetssjukehus (SUS) utfører 25 prosent av høyspesialisert behandling i Helse Vest, men får likevel bare 4,2 prosent av denne potten i 2005-busjettet. Helse Bergen får 95,8 av pengene for å gjøre 55 prosent av arbeidet.