Nye sjokktall for Stavanger Renovasjon

Underskuddet i Stavanger Renovasjon er enda verre enn antatt: 9,1 millioner kroner.