Ny kirke på samme grunn

En kirkekomite, nedsatt av Gjesdal Fellesråd, ønsker å bygge ny kirke på Ålgård like sør for den gamle stasjonsbygningen. Planene ble stoppet av politikerne.