LO vil ha norsk helikopter-beredskap

Norge må opprette egen helikopterberedskap til bruk ved internasjonale ulykker.