Unionsoppløysing på nynorsk

Kommunen har sett ned ei gruppe med personar som skal arbeida for å få i stand ei markering i Sandnes kommune i samband med 100-årsjubileet for unionsoppløysinga.