Hjelmeland treng fleire flyktningar

Formannskapet i Hjelmeland vil busetja 30 nye flyktningar over treår frå og med 2005 til og med 2007. Familiesameining kjem itillegg.