Kjent lege fikk narkodom

Spesialist i indre— medisin, Allan Ole Gunnar Fjelstrup, er dømt til fengsel i 20 dager for overtredelse av narkotika- paragrafen i straffeloven.