Dalane vil tjene på utvidet ferjetrafikk

Englandsbåten blir hilset velkommen til Eigersund både av Markedsrådet for handel og reislivsnæringen i sørfylket.