Tveit skulegard kan bli selt vidare

Landbrukskulegarden Tveit i Tysvær blei i 2001 selt frå fylkeskommunen til havbruksselskapet Alsaker Fjordbruk for over 40 millionar kroner. Nå vil ikkje landbruksdirektøren gi Alsaker konsesjon til å eiga Tveit.