Gårds-AS konkurs etter tilskuddsnekt

Regelforvirring i landbruksforvaltningen førte til at Cattle Ranch AS ikke fikk produksjonstilskuddet det var forespeilet. Nå er selskapet konkurs.