Skår mister autorisasjonen

Statens helsetilsyn inndrar den omstridte stavanger-psykologen JensSkårs autorisasjon. Skår klager avgjørelsen inn for helse-personellnemnda.