Fellingstillatelse vurderes på ny

Direktoratet for naturforvaltning lover å revurderefellingstillatelse når DNA fra ulve-ekskrementer er analysert.