Mot klart ja til kulturby

Bystyret i Sandnes skal 28. januar endelig vedta om Sandnes skal si ja til forslaget til kulturbysøknad som foreligger fra arbeidsgruppen. Utvalg for kultur og formannskapet har gått inn for rådmannens positive innstilling med meget små endringer.