Pårørende kritisk til det norske utenriksdepartementet