Også foreldre etterlyser informasjon

Sandnes kommune har også vedtatt nye oppsigelsesregler i barnehagene uten at foreldre og samarbeidsutvalg har fått informasjon og anledning til å uttale seg.