Var på attføring og lurte Aetat

En 24-åring fikk 18 dagers betinget fengsel med prøvetid på to årog en bot på 5000 kroner for å ha lurt til seg attføringsstønad ogpenger mens han var i lønnet arbeid hos et firma som drivereiendomsmegling i Rogaland.