Rådmannen ønsker sprøyterom

Overdosedødstallene i Stavanger har gått kraftig ned etter at narkomane fikk egen helsestasjon. Nå vil rådmannen si ja til sprøyterom.