- Lite lydhøre leger fører an

Hva kan gjøres bedre for nakkeskadde? En gruppe som skal svare på dette, møter skepsis blant pasientene.