- Sjekk slukene på taket en gang i året

— Da vi inspiserte lagertaket til Premiere Produkter etter nattens ødeleggelser, fant vi fullt av måkeskit og tette sluker, forteller Steinar Aarhaug i Lothe Bygg.