Mange overgrep anmeldes ikke

Legevakten i Stavanger har hittil i år behandlet 31 jenter som er blitt seksuelt misbrukt. Til sammenligning behandlet de 31 jenter i hele 2002 og 33 jenter i 2003.