Stoppet i Egersund

En trailersjåfør med utenlandskregistrert bil måtte sette fra seg kjøretøyet i Egersund etter promillekontroll i ett-to— tiden natt til i dag. Vedkommende blåste rødt da han ble stoppet etter at han hadde kommet til Egersund med fergen fra Danmark.