Bomstasjonen på Sokn må vente på høring

Bomstasjonen på Sokn blir stående lenge uansett. Saken er blitt topp-politikk og den endelige avgjørelsen tas på regjeringsnivå.