Hjemmesykepleien mangler biler - må gå

Det er ikke nok biler til hjemmesykepleien i Stavanger. Tami Hovdanog Gunhild Vadla kan i løpet av en vakt bruke en time hver på åkomme seg rundt.