Mest skeptisk til å ofre Sandøy

Erik Thoring i Naturvern-forbundet er mest skeptisk til å tatankskip inn til Sandøy utenfor Hundvåg. Risikoen for UtsteinKloster er mindre, mener han.