Eldrerådet protesterer mot bussrutene

Kolumbus har laget nye bussruter for hele Nord-Jæren. Også for Rennesøy.