Svake grupper føler seg glemt av «superombudet»

<p> Menneskeretts-alliansen ber Stortinget om å sikre alle som er annerledes samme lovfestede beskyttelse mot diskriminering. </p>

Publisert: Publisert:

Et nytt lovforslag mot diskriminering er på trappene. Men regjeringen vil i utgangspunktet begrense loven til å gjelde diskriminering på grunnlag av etnisk tilhørighet, kjønn eller religion.

Funksjonshemmede og homofile er blant de som krever å bli inkludert i lovteksten.

— Lovforslaget glemmer alle de menneskene som blir diskriminert på annet grunnlag. Norge opptrer da i strid med internasjonale avtaler om menneskerettighetene. Utgangspunktet der er nei til all usaklig forskjellsbehandling som følger av annen status, sier Øistein Endsjø i Menneskerettsalliansen.

Alliansen er en sammenslutning av en rekke organisasjoner, blant annet Kvinnefronten, Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring, Stopp diskrimineringen og Landsforeningen for transseksuelle.

  • Transseksuelle er blant dem som ikke vil ha rett til hjelp fra det nye Diskrimineringsombudet, påpekte Endsjø under Stortingets åpne høring i går.

Menneskerettsalliansen ber stortingspolitikerne om å ta initiativ til en langt bredere lov mot diskriminering.

  • Høyre-leder Erna Solberg uttalte sist uke at all diskriminering er uakseptabel og skal bekjempes. Vi ber dere om å sikre at alle norske innbyggere over tid får det samme vernet mot diskriminering, var Endsjøs appell til familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

A- og B-lag?

Eirin Faldet (Ap) bemerket at i perioder av livet kan vi alle føle oss diskriminert.

  • Støtter dere forslaget om et stort diskrimineringsombud, slik regjeringen foreslår, spurte hun.
  • Vi ser faren for at det nye superombudet vil operere med A-, B- og C-lag, der kjønnsdiskriminering er A-laget og C-laget som jeg representerer ikke blir hjulpet overhodet, repliserte Endsjø.

Likestillingsdirektør Long Litt Woon advarte sterkt mot å slå sammen Likestillingssenteret og Likestillingsombudet under høringen i går.

Hun mener at nyorganiseringen vil svekke Likestillingssenterets rolle som uavhengig pådriver og deltaker i den offentlige debatten.

  • En sammenslåing kan bli et alvorlig tilbakeslag for likestillingen i Norge, sa Long Litt Woon.

Berit Vegheim i Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen advarte mot å vedta en lov mot diskriminering som ikke tar tilstrekkelig hensyn til de funksjonshemmede.

  • Ombudet skal lære oss om likestilling, men må samtidig håndheve et lovverk som bygger på forskjellsbehandling mellom ulike grupper. Det blir feil, sa Vegheim.

jarle.natland@

aftenbladet.no

Publisert: