- Ingen plass for oljevrak

Hvor er det lurt å dra lekkende oljetankere på land? Der det bor mest folk i sør-Rogaland, mener Kystverket.