• Kristian Jacobsen

Skal jeg ta vare på kvitteringen hver gang jeg kjøper en Smil?