Svekket egen sak

Forsvarerne har en lang vei gå for å skape rimelig, forstandig tvil om straffskylden til drapstiltalte Kim Poulsen.