Tauferja økte med 47.000

Trafikken med Tauferja økte i 2004, mens Høgsfjordsambandet hadde en liten tilbakegang.